Tűzgátló nyílászárók

TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK

6454_coolfire5A tűzgátló ajtó a passzív tűzvédelmi építési termékek egyik legfontosabb eleme, amely a helyiségek közötti közlekedést biztosítja megfelelő tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági határértékkel.
A hatályos OTSZ [1] 5. rész I/2 fejezet 2.2.18. pontja az alábbiak
szerint definiálja a tűzgátlóajtó (kapu) fogalmakat, mely szerint „ajtószerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a tűznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja (előírt időtartamig megakadályozza).”
Az  ajtókat  tűzvédelmi  előírások  alkalmazása  szempontjából  a  tűzveszélyességi  anyagvizsgálatokban kapott  mérési  adatok, valamint meghatározott paraméterek és az osztályba sorolással kapcsolatos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján tűzvédelmi osztályokba sorolják. Ezen osztályokat a következőképpen jelölik: A1; A2; B; C; D; E; F. Tűzgátló ajtók esetén legfeljebb D osztályba sorolás történik.