Tűzgátló nyílászárók

TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK

6454_coolfire5A tűzgátló ajtó a passzív tűzvédelmi építési termékek egyik legfontosabb eleme, amely a helyiségek közötti közlekedést biztosítja megfelelő tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági határértékkel.
A hatályos OTSZ  az alábbiak
szerint definiálja a tűzgátlóajtó (kapu) fogalmakat, mely szerint „ajtószerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a tűznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja (előírt időtartamig megakadályozza).”
Az  ajtókat  tűzvédelmi  előírások  alkalmazása  szempontjából  a  tűzveszélyességi  anyagvizsgálatokban kapott  mérési  adatok, valamint meghatározott paraméterek és az osztályba sorolással kapcsolatos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján tűzvédelmi osztályokba sorolják. Ezen osztályokat a következőképpen jelölik: A1; A2; B; C; D; E; F. Tűzgátló ajtók esetén legfeljebb D osztályba sorolás történik.
Tűzgátló nyílászárók
– EI – megakadályozza a tűz tovább terjedését tűzszakasz határokon
– EW – gátolja a tűz tovább terjedését tűzszakasz határokon
Füstgátló nyílászárók
SC – megakadályozza a füst továbbterjedését
Tűz-és füstgátló nyílászárók
EI-SC – megakadályozza a tűz-és füst tovább terjedését tűzszakasz határokon EW-SC – gátolja a tűz tovább terjedését és megakadályozza a füst tovább terjedését tűzszakasz határokon